DİJİTAL İMPLANTOLOJİ


Yükselen diagnostik değerin takipçisi ve temsilcisi D.mar; görüntüleme hizmetlerinin yanı sıra DAHA BAŞARILI PROTEZLER İÇİN PROTETİK ANALİZ & İMPLANT PLANLAMA amacı ile Digital İmplantoloji bölümünü hizmete almıştır.