EL VE BİLEK

Ortodontik tedavi planlamasında çocuk hastaların kemik yaşını tespit etmek için kullanılır. Bu da implantın başarısının artmasında önem taşır.

Büyüme, vücut hacminin ve kitlesininartmasını, gelişme (olgunlaşma, diferansiyon) ise, biyolojik işlevlerin kazanılmasını ifade eder.

Büyüme gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçütlerden birisi, kemiklerin olgunluk derecesinin saptanmasıdır.

Kemik matürasyonunu izlemek ve mediko-legal konulara çözüm getirme noktasında, pediatrik endokrinoloji, ortopedi,adli tıp ve antropoloji gibi bilim dallarında kemik yaşı tespitinin önemi büyüktür. Canlı olguların kemik yaşı tespiti el – bilek röntgen filmlerinin radyolojik incelenmesi ile gerçekleştirilir

Kemik yaşı ne demektir?

Boyu kısa olan her çocuk ve ergende 'el-el bileği' röntgen filmi çekilir. Bu bize kemik yaşı olarak adlandırılan iskelet olgunlaşma derecesini gösterir. Doğum tarihinden hesaplanan yaş takvim yaşıdır. Ayrıca hormonların ve beslenmenin etkisiyle oluşan kemik yaşı da sol el bileği filmi ile anlaşılır. Mevcut kemik yaşı atlasları kullanılarak hesaplanan kemik yaşı, çocuğun büyüme potansiyelini kendi takvim yaşından daha çok, iskelet olgunlaşması göz önüne alınarak değerlendirilmesini sağlar. Kemik yaşının değerlendirilmesi; büyüdüğünde boyunun ne kadar olacağının tahmin edilmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda doğan çocukların fiziksel gelişimi birbirlerinden çok farklı olabilir. Ergenlikle ilgili değişikliklerin oluşmaya başladığı yaş döneminde bu farklılıklar daha da belirgin hale gelir, kemik yaşı tayini burada yardımımıza koşar.