HD

İlgili bölgedeki alt ve üst dişlerin aynı anda incelenmesini gerektiren durumlarda kullanılır. Özellikle posterior bölgedeki ara yüz çürüklerinin ve 20 yaş diş gömüklerinin tespitinde kullanılan bir yöntem olup. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa ülkelerinin bir çoğunda diş tedavisi öncesinde çok sık uygulanan bir radyoloji tekniğidir.
Sağ ve Sol Molar- Premolar bölgelerdeki dişlerin detaylı incelenmesinde kullanılır. Özellikle ara yüz incelemelerinde ve molar dişlerdeki arayüz ve kanal süperpozisyonları minimize edilir.