4D KILAVUZ TOMOGRAFİ

RİSK ALMAYIN, ÖNLEM ALIN KILAVUZ TOMOGRAFİ KULLANIN !

Uygulama aşamasına geçmeden önce vaka bilimsel ve teknolojik veriler ışığında çok iyi analiz edilmelidir.

3D Volumetrik tomografiden elde edilen bilgiler (Data) ; doğru aks ve eksenlerde çalışma yapılabilmesi için, özel bir implant ( implant smart ) analiz ve programlama programına aktarılır. Bu program ile kemik kalınlığı, yoğunluğu, formasyonu, diş eti kalınlığı formu, orta hat, kapanış, sinüs, mandibular kanal ve komşuları vb. parametreler analiz edilir.

 

3D Volumetrik tomografide; yapılan ölçümlere göre planlanan implantın kemik içindeki açısı belirsizdir.
Kılavuz Tomografide ise; birleştirilmiş görüntü üzerinde planlanan her implantın ağız içinde nereden nasıl çıkacağı belirlenir. Ayrıca yapılması düşünülen taslak protez de çene modeli üzerinde izlenebilir.

 PROTEZE GÖRE YANLIŞ KONUM 

Aslında yerleşen implantlarda cerrahi açıdan her hangi bir yanlış yaklaşım söz konusu değildir. Ama protez açısından bakıldığında durum hiçte iç açıcı değildir.
PROTEZE GÖRE DOĞRU KONUM

İmplantı tamamlayan onu fonksiyonel yapan ve başarıya ulaştıran üzerine yapılan protezdir.