MAXILLER SİNÜS TOMOGRAFİ

Üst çene kemiği yani maxilla’nın sağ ve sol bölümlerinin içerisinde “sinüs” adı verilen boşluklar bulunur. Bu sinüs boşluklarının kafatası kemiklerinin ağırlığını azaltmak gibi bir ana görevi, diğer yandan konuşmada ses dalgalarının rezonansını sağlamak ve nefes alınan havayı kısmen temizlemek gibi görevleri vardır.
Bu boşluklar özellikle diş kayıplarından sonra hava basıncı etkisi ile hacmen genişleyebilirler. Bu da sinüs altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir. Bu zorluğu aşmak için sinüs boşluklarının kemik veya kemiğe dönüşen malzemeler ile doldurulması tekniği, diğer adları ile sinüs lift, sinüs lifting, sinüs grafting operasyonları geliştirilmiştir.

SİNÜS LİFT (SİNÜS MEMBRANININ YÜKSELİTLMESİ) NEDİR ?

Üst çenede arka bölgede genellikle azı dişlerin kaybından sonra dişlerin kaybedildiği bölgede kemik erimesine bağlı olarak kemik yüksekliğinde ciddi bir azalma gözlenmektedir. Dişlerin kaybedildiği ve kemik yüksekliğinin azaldığı bu bölgenin implantlarla yeniden dişli hale getirilebilmesi için bölgedeki kemik yüksekliğinin artırılması gerekmektedir bunun için yapılan işleme sinüs lifting ( sinüs membranının yükseltilmesi) adı verilmektedir. Sinüs lift işlemi implant cerrahisinden önce gerekli durumlarda çene cerrahları tarafından sıklıkla yapılan bir operasyondur.