SEFALOMETRİK

SEFALOMETRİK RÖNTGEN NEDİR?

Sefalometrik röntgen cihazı ile ön, arka ve yan pozisyonlarda kafa kemikleri ve yumuşak dokular aynı filmde görüntülenebilmektedir. Sefalometrik görüntüler çoğunlukla ortodontik tedavi veya ortognatik cerrahi gerektiren hastalardan alınmaktadır.

Tedavi öncesi tedavi planının hazırlanmasında tedavi sırasında veya sonrasında tedavinin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla sefalometrik radyografiler alınabilmektedir. Lateral sefalometrik röntgende görüntü algılayıcı (film ya da sensör) hastanın midsagittal düzlemine paralel olarak konumlanır. X-RAY röntgen ışını kaynağı ise görüntü algılayıcının tam karşısında yer alır ve hastanın midsagittal düzlemine dik bir şekilde ışın yayar. Ayrıca X-RAY ışını kaynağının ön bölümünde, bir miktar ışını abzorbe ederek yumuşak dokuların radyografide görünür olmasını sağlayan bir filtre bulunur.

Lateral sefalometri görüntülerinde başın sağ ve sol bölümünün tam olarak süperpozisyonunu sağlamak mümkün olmayabilir, çünkü görüntü algılayıcıya yakın taraftaki yapıların magnifikasyonu uzak taraftaki yapıların magnifikasyonundan daha azdır. Midsagittal, önden arkaya gövde veya gövdenin bir kısmını tam ortadan dikey kesen düzleme yakın bilateral yapılar, midsagittal düzlemden uzak bilateral yapılarla karşılaştırıldıklarında daha az boyutsal farklılık gösterirler.

Görüntülerimiz için D.mar Online’ı kullanabileceğiniz gibi film olarak ya da arzu edilirse CD halinde verilebilmektedir, CD’ler içerdiği okuyucu programı ile herhangi bir kişisel bilgisayarda açılabilir. Ayrıca görüntülerin dijital ortamda transferi de mümkün olabilmektedir.

Ortodontik tedavi planlamaları için kullanılan röntgendir.

Lateral -Dikey yönde: Başın yandan görüntüsü dikey olarak alınır.

-Yatay yönde: Başın yandan görüntüsü yatay olarak alınır.

Posteroanterior ve anteroposterior Başın dikey yönde önden arkaya ve arkadan öne röntgeni çekilir. Özellikle maksiler sinüs ve zigomatik kemiğin incelenmesinde kullanılır.

(Sefalometrik Radyografi / Lateral-Yan ve Frontal-Ön)

Özellikle ortodontik tedavi planlamasında kullanılır.

• Alt ve üst dişlerin ve çenelerin birbirleri, kafa tabanı ve diğer anatomik oluşumlarla olan ilişkisini gösterir.

• Dişlerin ve çene kemiklerinin yumuşak dokularla olan ilişkilerinin de değerlendirilmesinde,

• Dikey boyutun değerlendirmesinde,

• İmplant uygulamalarında özellikle alt çenede mandibular kanal ve simfiz bölgesinin lateral yönden preop ve postop değerlendirilmesinde,

• Tükürük taşlarının lokalizasyonunun, adenoid vejetasyonların, lateral yönden maksiler sinüslerin değerlendirilmesinde yardımcı yöntem olarak kullanılabilir

Özellikle ortodontistler dijital sefalometrik görüntülerini çeşitli yazılımlarla hastaların analizlerini yapmaktadır.