SURGICAL GUIDE

Cerrahi rehber (surgical guide) nedir ?  


Tek diş veya birden fazla diş eksikliğinde diş eti kaldırılmadan uygulanan bir sistemdir. Hastadan çekilen tomografiden elde edilen kesitler, 3D implant programında incelenerek kemiğin kalitesi ve boyutları tespit edilir. Belirtilen eksik dişlerin yerine protetik implant dizilimi yapılır ve cerrahi öncesinde hastanın ağzında implantların pozisyonları sanal olarak 3D implant programında görüntülenir. İmplantların içinden geçeceği, hastanın ağzına birebir uyumlu cerrahi rehber üretilir. Implantlar çene kemiğine doğru açılarda ve derinlik kontrollü yerleştirilir.

  Cerrahi rehber kullanımının avantajları nelerdir ?

*  Cerrahi rehber kullanılarak implantlar yerleştirildikten sonra diş eti kaldırılmadığı için kanama az olur ve dikiş atılmaz.

*  Hastaların yüzünde şişme ve morarma gözlenmez.

 *  Uygulama sonrası ağrı minimum seviyededir.

*  İyileşme süresi çok daha hızlıdır.

*  Hastanın ve hekimin konforu ve memnuniyeti ileri düzeydedir.