TME TOMOGRAFİ

3D TME VT (3 Boyutlu Temporomandibular Eklem Volümetrik Tomografi)

Temporomandibular eklem (çene eklemi) hareketlerinin ve buna bağlı sorunlarının 3 boyutlu tespiti için kullanılır.

TME (Temporomandibular eklem), kasları, tendonları, ligamentleri ve sinir innervasyonları ile karmaşık bir sistem oluşturmaktadır. Son yıllarda diş hekimliğinde TME (Temporomandibular eklem) rahatsızlıkları ilgi odağı olmuştur. TME (Temporomandibular eklem) rahatsızlıklarının kaynağını tespit etmek amacıyla; çiğneme problemleri, TME’deki kronik travmatik değişiklikler, TME ‘deki eklem içi bozukluklar ve TME komponentlerindeki dejeneratif değişimler kesin teşhis yöntemi olarak kabul edilen, 3D VT (3 Boyutlu Volümetrik Tomografi) görüntüleme yöntemi ile teşhis edilmektedir.

TME TOMOGRAFİ

TME (ÇENE EKLEMİ) HASTALIĞI

TME (alt çene eklemi) kondil, disk ve çiğneme kaslarından oluşur. Oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Alt çenenin öne, arkaya ve yana hareketini sağlar. Bu yapılar arasındaki uyumsuzluk TME hastalıklarına sebeb olur.TME hastalıkları, eklem içi veya eklem dışı patolojiler sonucunda eklem işlevlerinde görülen bozukluklardır.

Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarının yaygınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 40-70/1000 sıklıkla görüldüğü tahmin edilmektedir.

Dahası hastalık veya disfonksiyon olmasa bile, temporomandibüler eklemde bir takım erken bulguların toplumun yarısında olduğu tahmin edilmektedir.

Hastaların birçoğu yüz ağrısı, kulak ağrısı, baş ağrısı şikayetiyle hekime başvururlar. Genelde de ilk başvurulan hekim grubu kulak-burun-boğaz hekimleridir.

Bu yüzden alt çene eklem hastalıkları iyi bilinmelidir.

Belirtileri :

Migrene benzeyen şiddetli baş ağrıları
Kulaklarda çınlama
Ağzınızı açıp kapatırken gıcırdama, klik, tıkırtı sesi
Çenenizi sınırlı açma, çenenin kilitlenmesi veya yerinden çıkması
Boyunda ağrı veya sertlik
Baş dönmesi, bayılma
Çiğnerken ağrı
Yüzde ağrı
Dişleri birbiri üstüne kapatırken ağrı
Çiğnerken çenede yorgunluk
Esnerken ya da sakız çiğnerken zorluk ve ağrı
Yüzde asimetri