TME

TME RADYOGRAFİSİ

Temporomandibular eklem (çene eklemi) hareketlerinin ve buna bağlı sorunlarının tespiti için kullanılır.

TME (ÇENE EKLEMİ) HASTALIĞI

TME (alt çene eklemi) kondil, disk ve çiğneme kaslarından oluşur. Oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Alt çenenin öne, arkaya ve yana hareketini sağlar. Bu yapılar arasındaki uyumsuzluk TME hastalıklarına sebeb olur.TME hastalıkları, eklem içi veya eklem dışı patolojiler sonucunda eklem işlevlerinde görülen bozukluklardır.


Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarının yaygınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 40-70/1000 sıklıkla görüldüğü tahmin edilmektedir.

Dahası hastalık veya disfonksiyon olmasa bile, temporomandibüler eklemde bir takım erken bulguların toplumun yarısında olduğu tahmin edilmektedir.

Hastaların birçoğu yüz ağrısı, kulak ağrısı, baş ağrısı şikayetiyle hekime başvururlar. Genelde de ilk başvurulan hekim grubu kulak-burun-boğaz hekimleridir. Bu yüzden alt çene eklem hastalıkları iyi bilinmelidir.

Belirtileri :

- Migrene benzeyen şiddetli baş ağrıları
- Kulaklarda çınlama
- Ağzınızı açıp kapatırken gıcırdama, klik, tıkırtı sesi
- Çenenizi sınırlı açma, çenenin kilitlenmesi veya yerinden çıkması
- Boyunda ağrı veya sertlik
- Baş dönmesi, bayılma
- Çiğnerken ağrı
- Yüzde ağrı
- Dişleri birbiri üstüne kapatırken ağrı
- Çiğnerken çenede yorgunluk
- Esnerken ya da sakız çiğnerken zorluk ve ağrı
- Yüzde asimetri