TOMOGRAFİ 3D VT

Dental Tomografi Nedir ?

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Ayrıca kafatasının hacimsel görüntüsü oluşturularak kemik yapısı da incelenebilmektedir.

3D Boyut Görüntüsü Kullanma Avantajlarınız

* Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanır.

* Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.

Dental 3D Tomografi çekimi nasıl yapılır?

* Önce iki yönlü dijital rehber görüntü çekilir.

* Hasta cihazdan çıkmadan ekrandaki görüntü üzerinde hedef bölge belirlenir.

* Hedeflenen bölgeden 3 boyutlu bir alanın djital hacimsel tomografik (DVT) görüntüsü alınır.

Hacimsel 3D görüntüden nasıl faydalanabilirsiniz?

Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.

Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.

Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.

Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.

Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif kontroller yapabilirsiniz.

Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.

Alvelolar doku, sinüs, TMJ ile ilgili teşhisler yapabilirsiniz.

DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ

Panoramik radyografiler, günümüz dişhekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.

Düşük radyasyon dozu Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150 kVp-200mA’lık radyasyon dozu uygulanır, dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 80 kVp-5mA kullanılarak elde edilir.

3D CT görüntülerinde magnifikasyon bulunmamaktadır.

* Panoramik üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 3,0mm-7,5mm;

* Periapikal üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 1,5mm-5,5mm ve

* CT üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 0,2mm-0,5mm

Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;

1. Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması

2. Nazal kavite, insiziv kanal, maksiler sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi

3. Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun incelenmesi

4. Çene kemiği konturlarının incelenmesi

5. Temporomandibular eklemin incelenmesi

6. Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi

7. Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi

8. Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi

9. Kök kırıklarının incelenmesi

10. Periodontal ve periapikal kemik defektlerinin incelenmesi

11. Kemik grefti uygulamalarının planlanması ve takibiyer almaktadır.

Konik ışınlı dental tomografinin avantajları nelerdir ?

* Işınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.

* Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.